30.07.2017

Protected: Suveranitatea lui Hristos și a Evangheliei – Dani Hădărean

Predicator:
Passage : Luca 17:11 – 19
Service Type :

1. Lepra
2. Suveranitatea lui Isus asupra păcatului și a judecății
3. Suveranitatea Evangheliei asupra Legii
4. Credința
5. Mulțumirea