Rugăciunea este o deprindere care se învață. O calitate a rugăciunii este insistența/perseverența. O rugăciune stăruitoare sigur aduce rezultate, rezultate sigure.